Privacybeleid

Privacy en cookieverklaring Haygain

Inleiding


Haygain Nederland B.V. (hierna: "Haygain","wij", of "ons") respecteert uw privacy en persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens die aan Haygain worden verstrekt of anderszins door Haygain worden verkregen, vertrouwelijk worden behandeld. Haygain treedt daarbij op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Deze Privacy- en cookieverklaring geeft uitvoering aan de informatieplicht zoals neergelegd in de AVG met betrekking tot de perso(o)n(en) van wie de persoonsgegevens door Haygain worden verwerkt.


I. Toepassingsgebied


Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op al uw persoonsgegevens die door Haygain worden verzameld en gebruikt wanneer u onze website www.haygain.nl (hierna: “Website”) bezoekt, gebruik maakt van één van onze diensten, een aankoop doet via de webshop of anderszins contact met ons heeft. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Niet alleen gegevens die direct tot een persoon herleidbaar zijn, maar ook gegevens die indirect herleidbaar zijn tot een persoon kwalificeren als persoonsgegevens. Door onze Website te bezoeken, bevestigt u dat u deze Privacy- en cookieverklaring hebt gelezen en begrepen, inclusief hoe en waarom Haygain uw informatie gebruikt.


Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op producten, diensten, websites of content die door derden worden aangeboden waarop hun respectievelijke privacyverklaringen van toepassing zijn. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en de door derden gebruikte privacyverklaring.


II. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens


Haygain verwerkt de in nummer III genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:


• Om uw bestelling te verwerken en uit te voeren;

• Om u te voorzien van relevante informatie en om u te informeren over onze dienstverlening en evenementen via mailings en nieuwsbrieven;

• Om u te factureren voor uw aankopen via onze Website;

• Om u te registreren en een klantenaccount aan te maken op onze Website;

• Om te reageren op uw vragen, opmerkingen of klachten;

• Om u te informeren als er wijzigingen worden aangebracht aan onze beleid en andere (wettelijke) documenten die op u van toepassing kunnen zijn.


III. Persoonsgegevens die door Haygain worden verwerkt


Haygain verwerkt de navolgende (categorieën van) persoonsgegevens:


• Persoonsgegevens die door u aan Haygain zijn verstrekt:

o Naam;

o Factuuradres;

o Verzendadres;

o E-mailadres;

o Telefoonnummer;

o Betaalgegevens (inclusief creditcardnummers of andere betalingsgerelateerde informatie).


Optioneel:


o Geslacht (om gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen);

o Verjaardag (om verjaardagsaanbiedingen te sturen).


• Automatisch door Haygain verzamelde informatie:

Wanneer u de Website bezoekt en doorzoekt, verzamelt Haygain informatie over uw gebruik en activiteit op de website met behulp van bepaalde technologieën, zoals cookies. Als u meer wilt weten over cookies, zoals hoe we ze gebruiken en welke keuzes voor u beschikbaar zijn, leest u dan het cookiebeleid onder nummer X.


IV. Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens


Haygain verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De desbetreffende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden zijn:


• U heeft Haygain toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld als u zich heeft geabonneerd op onze nieuwsbrief);

• De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om het sluiten van een overeenkomst voor te bereiden (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst op onze Website);

• De verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (wij bewaren bijvoorbeeld bepaalde klantgegevens vanwege fiscale regelgeving);

• De verwerking noodzakelijk is voor legitieme belangen die door Haygain worden nagestreefd (waaronder onze belangen bij het aanbieden van een veilige Website, het opsporen van fraude, het ontwikkelen van ons bedrijf en het informeren van onze marketingstrategie, maar alleen als deze niet zwaarder wegen dan uw belangen, rechten of vrijheden).


V. Delen van persoonsgegevens met derden


Haygain werkt samen met derde partijen die mogelijk toegang moeten hebben tot uw persoonsgegevens om ons diensten te verlenen of om ons te helpen onze Website te verbeteren. Wij zullen uw gegevens niet verkopen, verhuren, leasen of verstrekken aan derden zodat zij uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. Wij maken gebruik van externe dienstverleners voor website hosting, voor betalingsverwerking en voor pakketbezorgingsdiensten.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen. Uw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag van Shopify, databases en de algemene Shopify-applicatie. Zij slaan uw gegevens op een beveiligde server achter een firewall op. U kunt meer lezen over hoe Shopify uw persoonsgegevens gebruikt op: https://www.shopify.com/legal/privacy.


VI. Overdracht van persoonsgegevens


De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (de "EER"). Een overdracht van uw persoonsgegevens naar derde landen vindt alleen plaats als er een adequaatheidsbesluit van de Commissie of passende garanties in overeenstemming met de AVG zijn.


Telkens wanneer wij uw persoonsgegevens overdragen, zullen wij stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen en om ervoor te zorgen dat deze veilig en in overeenstemming met deze Privacy- en cookieverklaring en de AVG worden behandeld.


VII. Bewaartermijn


Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld (zie nummer II voor een specificatie van deze doeleinden). Houd er rekening mee dat in bepaalde gevallen een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan kan zijn. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen zijn onder meer:


• Hoe lang zijn de persoonsgegevens nodig om u te voorzien van onze producten of diensten of om ons bedrijf te exploiteren?

• Heeft u een account bij ons? In dat geval bewaren wij uw gegevens zolang uw account actief is of zo lang als nodig is om de diensten aan u te leveren.

• Zijn wij verplicht vanwege een wettelijke, contractuele of soortgelijke verplichting uw gegevens te bewaren? Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege wettelijke bewaartermijnen of vanwege persoonsgegevens die bewaard moeten worden ten behoeve van een rechtszaak, of bescherming tegen een mogelijke claim.


VIII. Beveiliging van persoonsgegevens


Haygain hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens. Haygain zal, rekening houdend met de stand van de techniek, passende technische en organisatorische maatregelen nemen die persoonsgegevens beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang en/of overdracht. Indien Haygain gebruik maakt van diensten van derden, zal Haygain in het kader van de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst sluiten waarin de afspraken over het nemen van passende en adequate beveiligingsmaatregelen door die derden worden vastgelegd.


IX. Uw rechten


Als betrokkene wiens persoonsgegevens door Haygain worden verwerkt, heeft u de volgende rechten:


 Recht op informatie;

 Recht op toegang;

 Recht op aanpassen, aanvullen, wissen of beperken;

 Recht op bezwaar;

 Recht op gegevensoverdraagbaarheid;

 Recht om te worden vergeten;

 Recht op beperking van de verwerking;

 Recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.


Indien u een of meer van bovenstaande rechten wenst uit te voeren, kunt u contact met ons opnemen via privacy@haygain.com.

Binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek ontvangt u nader bericht. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor Haygain niet (volledig) aan uw verzoek kan voldoen. Indien uw verzoek wordt afgewezen of niet volledig wordt uitgevoerd, zal een nadere toelichting worden gegeven.


X. Cookies


Wij streven ernaar om uw online ervaring en interactie met onze Website zo informatief, relevant en ondersteunend mogelijk te maken. Een manier om dit te bereiken is het gebruik van cookies of soortgelijke technieken, die informatie over uw bezoek aan onze site op uw computer opslaan


Wat zijn cookies?


Een cookie is een klein gegevensbestand dat op uw computer wordt opgeslagen in de webbrowser wanneer bepaalde webpagina's worden bezocht. Een cookie bevat of verzamelt op zichzelf geen informatie, maar wanneer het door een server via een webbrowser wordt gelezen, kan het informatie geven om een meer gebruikersvriendelijke service mogelijk te maken, zoals het opsporen van fouten. Wij bewaren een cookie niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor het geplaatst is. Om onze Website volledig te kunnen gebruiken, dient u cookies ingeschakeld te hebben. Als u geen cookies wilt toestaan, kunt u nog steeds op de site browsen; bepaalde functies van de site kunnen echter beperkt zijn.


Hoe gebruiken we cookies?


Wij gebruiken verschillende soorten cookies:


 Functionele cookies;

 Analytische cookies;

 Targeting cookies;

 Sociale media cookies.


Functionele cookies


Deze cookies zijn noodzakelijk om het surfen op de Website en het gebruik van de functies van de Website mogelijk te maken. Zonder deze cookies zijn dergelijke functies, waaronder winkelmandjes en elektronische betaling, niet mogelijk. Wij kunnen deze cookies gebruiken voor:


 Het onthouden van informatie die u op de verschillende pagina's invult bij het betalen of bestellen, zodat u niet al uw gegevens herhaaldelijk hoeft in te vullen;

 Het opslaan van voorkeuren zoals taal, locatie, het aantal weer te geven zoekresultaten etc;

 Het uitlezen van uw browserinstellingen zodat wij onze Website optimaal op uw beeldscherm kunnen weergeven;

 Het gelijkmatig laden van de Website zodat deze toegankelijk blijft.


Analytische cookies


Deze cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van bezoekers op onze Website, zoals welke pagina's vaak worden bezocht en of bezoekers foutmeldingen krijgen. Zo kunnen wij de structuur, navigatie en inhoud van de Website voor u zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken. Wij koppelen de statistieken en andere rapporten niet aan individuele personen. Wij kunnen deze cookies gebruiken voor:


 Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze Website;

 Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker op onze Website doorbrengt;

 Het beoordelen welke delen van onze Website verbeterd moeten worden;

 Het optimaliseren van de Website.


Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van pagina's, de interacties tussen pagina's en de routes die door onze sites worden afgelegd, te analyseren. Dit staat bekend als "website metrics" of "analytics". Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website door gebruikers te analyseren. Google gebruikt verzamelde statistische gegevens om ons een beeld te geven van de manier waarop bezoekers de Website gebruiken.


Targeting cookies


Deze cookies van derden registreren uw bezoek aan onze Website, de pagina’s die u heeft bezocht en de links die u heeft gevolgd.

Wij maken gebruik van Google Conversion Tracking, een andere analysedienst van Google. Google Adwords plaatst een cookie op uw computer (“conversiecookie”) als u via een Google-advertentie op onze Website terecht bent gekomen. Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Ze dienen enkel om te herkennen dat u op een van onze advertenties heeft geklikt en bent doorgestuurd naar onze Website.

Meer informatie over de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Social media cookies


De artikelen, foto’s en video’s die u op onze Website bekijkt kunt u via social media delen en liken via buttons. Om deze buttons te laten functioneren, worden cookies van de social media partijen gebruikt, zodat zij u herkennen wanneer u een artikel of video wilt delen. Deze cookies maken het voor ingelogde gebruikers van geselecteerde social media mogelijk om bepaalde content van onze Website direct te delen en te liken.


Deze sociale media partijen kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen voor hun eigen doeleinden. Haygain heeft geen invloed op de wijze waarop deze social media partijen gebruik maken van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de cookies die door de social media partijen worden geplaatst en de mogelijke gegevens die zij verzamelen, verwijzen wij u naar de privacyverklaring(en) die door de social media partijen zelf zijn opgesteld. Hieronder hebben wij de privacyverklaringen van de belangrijkste Social Media kanalen die het meest door Haygain worden gebruikt op een rijtje gezet:


 Facebook

 Google+

 Twitter

 Pinterest

 YouTube

 Instagram


Hoe kan ik cookies beheren?


Wanneer u onze Website voor het eerst bezoekt, worden er geen cookies op uw apparaat geplaatst (behalve van functionele cookies), tenzij u alle cookies accepteert/uitschakelt of uw eigen cookievoorkeuren selecteert. U kunt uw cookievoorkeuren hier op elk moment beheren. Wees u er echter van bewust dat als u ervoor kiest om cookies niet toe te staan, u dan mogelijk niet ten volle van de Website gebruik kunt maken.


U kunt uw internetbrowser gebruiken om cookies automatisch of handmatig te verwijderen. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet mogen worden geplaatst. Voor meer informatie over deze opties verwijzen wij u naar de instructies in de Help-sectie van uw browser.


XI. Wijzigingen en aanpassingen


Hayhain behoudt zich het recht voor deze Privacy- en cookieverklaring op elk gewenst moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. De meest recente bijgewerkte versie wordt op de Website gepubliceerd. Raadpleeg daarom regelmatig de Website. Indien wijzigingen in de privacyverklaring direct van invloed zijn op één of meerdere personen of organisaties, zullen zij hiervan op de hoogte worden gesteld.


XII. Vragen en contactinformatie


Indien u vragen heeft over deze Privacy- en cookieverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door Haygain of u wenst uw rechten zoals vermeld onder nummer IX. uit te oefenen, kunt u uw verzoek richten aan privacy@Haygain.com.